Przeskocz do treści

Szanowni Uczestnicy Konferencji,

    1. W domach studenckich wszystkie miejsca noclegowe są obecnie zajęte. Stąd prosimy osoby zainteresowane o wybór innych hoteli z oferty noclegowej Poznania, widocznej m.in. na serwisach booking oraz trivago.
    2. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki multimedialne. W celu uniknięcia problemów z uruchomieniem plików prosimy o przygotowanie prezentacji także w formacie .pdf.
    3. Konferencja odbędzie się w budynku D na Kampusie Ogrody UAM, położonym przy pętli komunikacyjnej Ogrody. Wejście jest możliwe przez bramę parkingu od strony pętli tramwajowej (Plac L. Waryńskiego) lub od strony ul. Szamarzewskiego 89.

Grupa Badawcza Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego – EDeK - działająca przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń, która odbędzie się w Poznaniu, w dniach 4-5 kwietnia 2019 r.

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny pogłębionej dyskusji nad procesami migracji, środowiskowej integracji oraz doświadczeń kulturowych i edukacyjnych współczesnej Polonii i Polaków za granicą. Wyeksponowany w tytule kontekst badań i doświadczeń odnosi się do szeroko rozumianych refleksji nad zjawiskami, problemami i procesami edukacyjnymi i kulturowymi w ramach różnych krajów i społeczeństw, w których Polacy i ich bliscy konstruują swoje życiowe przestrzenie wpisując się w kulturowe, międzykulturowe i wielokulturowe doświadczenia codzienności.

Czytaj dalej... "Zaproszenie"

Prosimy o przesłanie zgłoszeń zawierających dane personalne, tytuł wystąpienia i jego krótkie streszczenie w terminie do dnia 25 lutego 2019 roku przy wykorzystaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego dokumentu RODO drogą mailową: k_pip19@amu.edu.pl

bądź na adres:

Zakład Historii Wychowania
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89 D
60 – 568 Poznań
z dopiskiem konferencja „Polonia i Polacy”

Czytaj dalej... "Zgłoszenia"

              

 

Patronat nad Międzynarodową Konferencją Naukową Polonia i Polacy za granicą objęły następujące instytucje:

 

Patronat Naukowy
Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej wraz z Przewodniczącym prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosikiem

 

Patronat Honorowy
J.M. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Lesicki

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Towarzystwo Historii Edukacji wraz z Prezeską prof. zw. dr hab. Dorotą Żołądź-Strzelczyk